زمان حذف کنکور همچنان در ابهام است/ تعیین تکلیف سمپاد به جلسه شورای عالی انقلاب موکول شد/ دانش آموزان به پیام رسان داخلی بپیوندند