سبد یادگیری دانش آموزان پر از مهارت‌های شناختی است/ کمک کنیم پیام رسان‌های داخلی در جامعه پذیرفته شوند