سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشمندان در یک گلخانه در قطب جنوب، که شرایطی مانند شرایط خارج از جو زمین را دارد، بدون استفاده از خاک موفق به برداشت گیاه شده‌اند. این پروژه توسط شرکت LIQUFER systems از آلمان کنترل شده و یکحی از اهدافش تامین مواد غذایی فضانوردان در مأموریت‌های طولانی‌مدت است.

ساخت گلخانه‌ای در قطب جنوب با شرایط فراجوی