دانشگاه علامه طباطبایی
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرح برگزاری دوره های مهارتی این دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله اول طرح برگزاری دوره های مهارتی از سال گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد و در این مرحله ۷۰۰ نفر از دانشجویان شرکت کردند.

وی افزود: این دوره ها بسیار موفق بود و در سال جاری نیز برای تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه متناسب با رشته تحصیلی علاوه بر آموزش های آکادمیک یک دوره مهارتی براساس رصد بازار کار نیز می گذرانند.

سلیمی گفت: دانشگاه علامه اولین دانشگاهی است که طرح برگزاری دوره های مهارتی را باگستردگی برای همه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اجرا کرده است.