سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی مجازی، ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ برگزار می‌شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

آموزش مجازی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، در دومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ۸۳۲ نفر از ۵۲ دانشگاه علوم پزشکی در آزمون سطح یک و همچنین ۲۵۸ نفر از ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی در آزمون سطح دو حضور خواهند داشت.

این آزمون برای افراد شرکت‌کننده در سطح ۱ و ۲ دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و رابطین معرفی‌شده از سوی آن‌ها خواهد بود.

رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی کشور توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی مجازی در حال اجراء است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، فرآیند طراحی و اجرای آزمون الکترونیکی در پایان هر نی‌مسال تحصیلی شامل تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی برگزاری آزمون الکترونیکی، انجام مکاتبات اداری با دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور تعیین رابطین آموزشی و ارسال مستندات مرتبط، هماهنگی جهت انجام آزمون الکترونیکی بر روی سامانه آزمون الکترونیکی فرادید صورت می‌گیرد.