سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > وزیر علوم طی دیداری بارئیس سازمان برنامه و بودجه از رایزنی برای تخصیص صددرصدی بودجه دانشگاه ها خبر داد.

رایزنی وزیر علوم با «نوبخت» برای تخصیص صد درصدی بودجه دانشگاه‌هابه گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصورغلامی، وزیر علوم، عصر امروزدر دیدار با  نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، در خصوص تخصیص بودجه صد در صدی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رایزنی کرد. 

در این دیدار حسین عسکریان ابیانه، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، گزارشی از وضعیت پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، ردیف‌های ستاد وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان را ارائه کرد.

وی همچنین در خصوص نقش پارک‌های علم و فناوری در رفع نیاز‌های کشور، مطالبی ایراد کرد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم در ادامه با ارائه در خواست کتبی تخصیص بودجه صد در صدی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که به امضای وزیر علوم رسیده بود، ازاهتمام رئیس سازمان برنامه و بودجه در انجام این امر قدردانی کرد.

نمکی، معاون امورعلمی، فرعنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در باره نشستی که با حضور دست اندرکاران وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگران در خصوص راه کار‌های اقتصاد آموزش عالی در فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد، توضیحاتی داد.

در این دیدار گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه و مهندس عبدالحسینی، مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم نیز حضور داشتند.

تلاش برای تخصیص صددرصدی بودجه دانشگاه‌ها