سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > تغییر وضعیت ۷۶ نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان با موافقت وزارت علوم به عضویت هیات علمی انجام شد.

تغییر وضعیت ۷۶ مدرس دانشگاه به هیئت علمیبه گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین خنیفر سرپرست دانشگاه فرهنگیان  از برنامه‌های محوری خود در هنگام ورود به دانشگاه، احقاق حقوق مدرسان و اساتید دانشگاه فرهنگیان  اعلام کرد و برای تحقق این مهم پس از جلسات و رایزنی‌های بسیار درنهایت  ۷۶ نفر از اساتیدی بعد از مدت ها به مرحله هیئت علمی رسیدند.
 
دبیرخانه کمیته اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ۷۶ نفر دیگر از استادان دانشگاه فرهنگیان را با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عضویت هیات علمی درآورد.

درخشش دانشجومعلمان  در جشنواره دانشجویان نمونه سراسر کشور

از دیگر دستاوردهای دانشگاه طی چند روز اخیر برگزیده شدن سه دانشجومعلم در میان ۴۰ دانشجوی برتر کشوری  است که در رشته‌های کارشناسی زیست شناسی، کارشناسی علوم تربیتی و کارشناسی روانشناسی مشغول به تحصیل هستند.