سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > طهرانچی از ضرورت ساماندهی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان ارشد و دکتری خبر داد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

ضرورت ساماندهی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان ارشد و دکتریبه گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدمهدی طهرانچی دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در جلسه هیئت امنا گفت: دانشگاه آزاد استان تهران ۳۰۰ هزار دانشجو دارد و واحد تهران مرکزی با ۶۰ هزار دانشجو بزرگترین واحد دانشگاهی استان تهران است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۵ عضو هیئت علمی است، اظهار کرد: نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی ۶۴ است.

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران خاطر نشان کرد: ساختار دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر شهریه است و باید با تغییر رویکردها، منابع مالی را به سمت فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان سوق دهیم و اعضای هیئت علمی را در تولید سرمایه سهیم کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی، مؤثرترین رکن آموزش عالی در استان تهران

طهرانچی با بیان اینکه مؤثرترین رکن آموزش عالی در استان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی است، تصریح کرد: تحصیل۶۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۲ هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، سهم عظیمی از پژوهشگران را در اختیار این دانشگاه در استان تهران قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه باید پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ساماندهی و جهت دهی شوند، گفت: طرح پژوهش یکپارچه شبکه ای، برنامه پایش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در این زمینه است.

گفتنی است؛ در این جلسه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ و ساختار دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحدهای تابعه بررسی شد و اعضای پیشنهادی جهت عضویت در کمیسیون دایمی هیئت امنای استان تهران و اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات معرفی شدند.

همچنین احکام روسای واحدهای تهران جنوب و یادگار امام پس از رأی گیری تصویب شد.

۰ ratings0/5