سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: انتظار داریم متخصصان پزشکی خانواده اجرای برنامه پزشکی خانواده را در کشور متحول کنند.

پزشکی خانواده، ابزاری قوی برای توسعه عدالت در کشور/ متخصصان پزشکی خانواده، برنامه پزشک خانواده را متحول کنندبه گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با نمایندگان دستیاران تخصصی پزشک خانواده از ۱۲ استان کشور گفت: انتظار داریم متخصصان پزشکی خانواده اجرای برنامه پزشکی خانواده را در کشور متحول کنند.

وی بیان کرد: ما روی نقش برجسته شما در اجرای برنامه پزشک خانواده تاکید داریم، چون شما را موتور محرک اجرای صحیح این برنامه در آینده می دانیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر متخصصین به صورت علمی وارد امور اجرایی و مدیریت شبکه های بهداشت شوند می توانند موجب تحول شده و هم  جهت تثبیت این رشته و هم به نفع جامعه کار کنند.

تکالیف قانونی در برنامه های توسعه  باید اجرایی شوند

رئیسی افزود: اصولاٌ افرادی مانند متخصصان پزشکی خانواده برای به دست گرفتن مدیریت سلامت محق تر از پزشکان صرف بالینی هستند.

وی بیان کرد: پزشکی خانواده می تواند ابزاری قوی برای توسعه عدالت، سامانِ اقتصاد سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: پزشکان متخصص به دلیل اعتمادی بیشتری که در مردم ایجاد خواهند کرد با حضور خود در مراکز جامع خدمات سلامت می توانند موجب جذب بیشتر مردم و منشاء خدمات بیشتر باشند، شما قادرید بیش از۸۰ درصد مشکلات بیماران و مراجعان را در مراکز جامع سلامت مرتفع کنید.

رئیسی با اشاره به نقش دیگر متخصصان پزشکی خانواده در کنار پزشکی گفت: نقش دیگر شما در برنامه پزشک خانواده مدیریت سلامت جامعه تحت پوشش خود است.

وی افزود: مدیریت یک منطقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت، ما در راستای حمایت از این برنامه تاکید داریم، بزرگترین جایی که برنامه پزشک خانواده را اجرا می کند و پرداخت آن سرانه ایست باید در اختیار شما در دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: این مدل از ابتدای سال آینده ابلاغ و عملیاتی خواهد شد؛ یک متخصص پزشکی خانواده قادر خواهد بود ۵ تا ۱۰ پایگاه سلامت را تحت پوشش خود قرار دهد.

رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده را در کشور شما باید به عهده بگیرید، گفت: انتظار داریم در اجرای این طرح نظام سلامت را یاری کنید، طرح و برنامه ارائه دهید و حتی جلوتر از ما حرکت کنید.

وی افزود: تکالیف قانونی در برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه، اعتقاد قلبی ماست که باید اجرایی شوند و متخصصان پزشکی خانواده باید پزشکان و مدیران این برنامه در فیلد باشند.

رئیسی بیان کرد: اگر اکنون ارجاعات به سطح ۲ مثلاٌ ۱۵ درصد است شما باید با تلاش خود آن را به ۲ تا ۵ درصد برسانید.

انجام استاندارد سازی و تطابق کوریکولوم آموزشی مراقبان

وی افزود: یکی از کارهای شما در این برنامه آموزش به مراقبان سلامت که عمدتاٌ ماما، بهورز و بهداشت کار خانواده هستند، باید باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بر همین اساس در حال استاندارد سازی و تطابق کوریکولوم آموزشی مراقبان هستیم تا به نحو مطلوب تری از عملکرد آنان بهره ببریم.

وی متخصصان پزشکی خانواده را ابزار اصلی مدیریت سیستم در آینده اعلام کرد و مطرح کرد: مدل های ما در آینده بر این اساس طراحی می شوند.

معاون بهداشت وزارت افزود: شما در یک مقطع تاریخی برای احیای رشته خود قرار گرفته اید و می توانید با عملکرد خوب خود این رشته را ماندگار کرده و به جایگاه اصلی خود در کشور برسانید.

رئیسی با اشاره به اینکه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در حال حاضر بزرگترین محلی است که سرانه دارد، گفت: شما تعهد خدمت دارید و بر همین اساس بزرگترین محلی که برنامه پزشک خانواده مطابق با پرداخت سرانه ای در حال اجراست در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

وی در پایان اظهار کرد: نکته بسیار مهم دیگر توجه به کوریکولوم آموزشی این رشته جهت تقویت و متناسب سازی آن با نیازهای حوزه سلامت و شبکه بهداشتی درمانی بر اساس نظام سطح بندی ارائه خدمت است که در این راستا هم اقدامات بسیار خوبی در حال تدوین است.