سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – با حکم دکتر طیبی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر حمید رضا بیدخوری به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی منصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، از سوی دکتر حمید رضا طیبی رئیس این نهاد، دکتر حمید رضا بیدخوری به عنوان سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی منصوب شد.

وی در حال حاضر معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی است.