سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دکترمسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر مهدی کشمیری را به سمت قائم مقام خود در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب کرد.

کشمیری

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا،در این حکم انتصاب آمده است: “با عنایت به تجربه و تخصص جناب‌عالی در حوزه فناوری و توسعه پارک‌ها و مراکز رشد، با حفظ سمت ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به سمت قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب می شوید.

باتوجه به اهمیت ایجاد زمینه اشتغال دانش بنیان و توسعه کار آفرینی در کشور از جناب عالی انتظار می رود توان و دانش خودرا برای توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین توسعه فناوری در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به کار گیرید تا موجبات افزایش ثروت ملی و تقویت روحیه خودباوری در جوانان میهن عزیزمان حاصل گردد.

به منظور اجرای وظایف محوله از اختیارات معاون پژوهش و فناوری برخوردار خواهید بود. امید است با لطف و عنایت پرورگار موجبات تسریع امور و گسترش فعالیت های فناورانه را فراهم آورید.”

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، مهدی کشمیری، فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا است و ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۸۴ ۱۳و نیز ۱۳۹۲ تا کنون، مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشد و معاونت پژوهش و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، را برعهده داشته است.

وی همچنین عضویت در کمیته کارشناسی ارزیابی و نظارت کارگروه تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس بخش آسیای غربی انجمن بین‌المللی پارکهای علمی و مدیر پروژه بانک جهانی در ارتقاء مراکز رشد ایران را در کارنامه خود دارد.

۰ ratings0/5