مدیر گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تهران درخصوص نحوه انتخاب مدیر گروه مطالعات منطقه ای این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

مدیر گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درخصوص انتخاب مدیر گروه و روسای دانشکده ها در آیین نامه مدیریت دانشگاه ها آمده است که با مشورت اعضای هیات علمی این افراد تعیین شوند.

وی افزود: آیین نامه مدیریت دانشگاه ها اجازه نمی دهد که انتخابات صورت گیرد اما ما در دانشگاه تهران برای حفظ این آیین نامه و باتوجه به اینکه معتقد به انتخاب رئیس دانشکده، گروه و دانشگاه توسط اعضای هیات علمی هستیم یک راه میانه را انتخاب کردیم.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: براین اساس اعلام کردیم که از اعضای هیات علمی نظرخواهی صورت گیرد و دو نفر به رئیس دانشگاه معرفی شود و از میان این دو نفر فرد نهایی انتخاب شود.

نیلی احمدآبادی عنوان کرد: برای انتخاب روسای دانشکده ها و گروه ها همواره دو نفر به رئیس دانشگاه معرفی می شوند.

وی گفت: در حکم نهایی مدیران گروه های آموزشی سه پارامتر اقبال اعضای هیات علمی به افراد معرفی شده، برنامه و نظر رئیس دانشکده در نظر گرفته می شود و در نهایت حکم از سوی رئیس دانشگاه اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: در خصوص انتخاب رئیس گروه مطالعات منطقه ای نیز به محض اینکه رئیس دانشکده برنامه های اعضای هیات علمی را ارسال کردند، برنامه ملاحظه شد و براساس نظر رئیس دانشکده حکم نهایی زده شد.

نیلی احمدآبادی گفت: در انتخاب رئیس گروه مطالعات منطقه ای کاملا روال معمول دانشگاه طی شده است.

به گزارش مهر، انتخابات برای مدیر گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران انجام شد و از مجموع ۱۳ رای احمد دوست محمدی ۸ رای و الهه کولایی ۵ رای کسب کرد اما در نهایت الهه کولایی از سوی رئیس دانشگاه در این سمت منصوب شد.