سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه، در سال تحصیلی جدید ۱۴ الی ۱۵ درصد افزایش شهریه داریم.
محمد اخباری افزود: هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به تورم موجود در جامعه، با افزایش ۱۴ الی ۱۵ درصدی شهریه در سال تحصیلی جدید موافقت کرد.

وی افزود: البته افزایش حقوق در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز برهمین پایه خواهد بود.

ایجاد ۱۱۸۳ کد رشته جدید در دفترچه کنکور

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص حذف برخی رشته‌ها در دفترچه کنکور گفت: امسال برخی از رشته‌های دانشگاه به دلیل اینکه دیگر مورد نیاز بازار کار نبود از دفترچه کنکور حذف شد و در مقابل یک هزار و ۱۸۳ کد رشته محل جدید در دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ایجاد شد.

آخرین وضعیت توقف دوره های ۸۰ مرکز علمی کاربردی

وی در خصوص آخرین وضعیت متوقف شدن دوره های ۸۰ مرکز علمی کاربردی در ارزیابی های این دانشگاه گفت: به این مراکز فرصت داده ایم تا نقایص موجود را تا بهمن ماه رفع کنند در صورت اینکه نقایص موجود رفع شود می توانند فعالیت خود را از ترم بهمن ماه آغاز کنند.