رتبه بندی سه دانشگاه ایران در میان ۵۰۰ مؤسسه سبز جهان (گرین متریک)
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – بر اساس رتبه بندی جهانی دانشگاهی گرین متریک درباره نوسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ سه دانشگاه ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

گرین متریک

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، رتبه بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» گزارش سال ۲۰۱۶ خود را درباره توسعه پایدار در مؤسسه‌های آموزشی – پژوهشی منتشر کرده که بر پایه آن دانشگاه‌های «زنجان»، «فردوسی مشهد» و «تهران» توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

«گرین متریک» از شش شاخص کلیدی «محیط زیست و زیرساخت»، «انرژی و تغییرات اقلیمی»، «مدیریت پسماند»، «آب»، «حمل و نقل»، و «آموزش» برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند و با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است.

«گرین متریک» ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورده و سالانه بیش از ۱۰هزار مؤسسه توسط این نظام رتبه‌بندی ارزیابی می‌شوند که فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر بر روی وب منتشر می‌شود.

بر این اساس امتیاز کل و رتبه در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» برای دانشگاه زنجان (امتیاز کل ۵۹۷۱) رتبه ۷۵، برای دانشگاه فردوسی مشهد (امتیاز کل ۴۴۸۴)رتبه ۲۳۸، و برای دانشگاه تهران (امتیاز ۳۱۰۸) رتبه ۴۳۱ اعلام شده است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه‌بندی «گرین‌متریک»، دانشگاه «California Davis» دارای بیش‌ترین امتیاز و سبزترین مؤسسۀ دنیا است.

برای آگاهی از جزئیات امتیازات در هر شاخص و دانشگاهای برتر جهان به وبگاه گرین متریک مراجعه کنید.