سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور وزیر علوم در امور زنان ضمن اشاره به تصویب سند اهداف و وظایف مشاوران دانشگاه‌ها در امور زنان، بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد و پارک‌های فناوری زنان در سال ۹۶ تاکید کرد.

کلاس دانشگاه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، الهه حجازی در نشست مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها با وزیر علوم با بیان اینکه مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف و شناسایی موانع دستیابی آنها به شرایط مطلوب یکی از اصول مهم در نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: هموار کردن بستر مشارکت و ارتقاء آن در هر یک از دستگاه‌های اجرایی مسیر خود را دارد.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده افزود: وزارت علوم به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید علم با بیشترین تعداد زنان فرهیخته عزم جدی برای بهبود وضعیت زنان و ارتقاء مشارکت آنان  و این مهم را با جریان‌سازی جنسیتی آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باورهای فرهنگی و اجتماعی در مورد زنان و مردان منجر به تقسیم نقش‌ها شده و مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف تصمیم سازی، مدیریتی و برنامه‌ریزی کاهش داده است، این باورها را به سقفی شیشه‌ای تشبیه کرد که گستره آن تمام دنیا را با میزان‌های متفاوت شامل می‌شود.

حجازی تصریح کرد: بکار بردن مفهوم جریان‌سازی جنسیتی منوط به نهادینه کردن مسائل جنسیتی در بطن فرآیندهای وزارتخانه است که سازوکار آن با حفظ ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات، تغییر نگرش مردان نسبت به توانمندی‌های زنان و کلیشه‌زدایی و ادراک مثبت زنان نسبت به توانمندی و کارآمدی خود است بنابراین جریان‌سازی جنسیتی باید به تغییر موقعیت زنان و بهبود آن منجر شود.

وی با بیان اینکه رویکردهای مختلفی برای تغییر موقعیت زنان ارائه شده است، گفت: رویکرد تواناسازی و توان‌افزایی برای وزارت علوم می‌تواند بهترین رویکرد باشد، هدف در این رویکرد ایجاد بسترهای قانونی و نیز اجتماعی مورد نیاز برای بهره‌مندی زنان از ظرفیت‌های بالقوه یکسان برای نقش‌آفرینی اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت تصمیم‌گیری و انتخاب است.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تواناسازی به معنای ارتقاء سطح آگاهی افراد نسبت به اهمیت مشارکت در امور و رسیدن به سطحی از کنترل بر شرایط است، توانمندسازی را یکی از شاخص‌های توسعه عنوان کرد.

وی در ادامه به ارائه آماری در مورد وضعیت دانشجویی و هیات علمی پرداخت و گفت: زنان تنها ۱۶ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تشکیل داده‌اند. همچنین درصد حضور زنان در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی به ترتیب ۳۵، ۵۲، ۳۵،۵۱ و ۳۷ درصد است که در مجموع ۴۵ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

حجازی تاکید کرد: آمارها بیانگر وجود یک ساختار هیات علمی مردانه در آموزش عالی است؛ در حالی که تعداد دانشجویان نردیک به تعادل جنسیتی است.

وی تصریح کرد: در نظر گرفتن نیازها و توانمندی‌ها بر حسب جنسیت و حضور چشمگیر زنان در آمورش عالی به ویژه در بخش دانشجویی در قالب ضرورت برنامه‌ریزی حساس به جنسیت ویژگی‌های این گروه را در برنامه‌ریزی‌ها خازرنصان می‌کند. ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان زن در دوره دکتری تخصصی و تنها ۱۶ درصد اعضای هیات علمی ضرورت برنامه‌ریزی جنسیتی است. تحلیل جنسیتی منجر به تعببن نقش، مسئولیت و پایگاه زنان و مردان و دسترسی آنان بر منابع، منافع و فرصت‌ها و در نهایت عدالت جنسیتی می‌شود.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده به سند اهداف و وظایف مشاوران دانشگاه‌ها در امور زنان و خانواده بر اساس دو سند بالادستی ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب شواری عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های ابلاغ مقام معظم رهبری در ارتباط با خانواده اشاره کرد و گفت: این سند در شورای سیاست گذاری به تصویب برسد.

وی توضیح داد: این سند ضمن توجه به سه گروه هدف یعنی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان زن بیشتر به یک چارچوب کلی و کلان برنامه‌ریزی جنسیت محور در آموزش عالی کشور اشاره دارد در حالیکه برنامه‌های مشخص و قابل اجرا در سطح هر دانشگاه، باید تابع شرایط و مقتضیات همان دانشگاه باشد.

حجازی با اشاره به اینکه برنامه‌های ما در پی ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی است، گفت: بنابرابن توجه به اولویت‌های رفاهی، فرهنگی، قوانین و مقررات، مدیریتی و آموزشی و پژوهشی حائز اهمیت است.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده در پایان خاطرنشان کرد: شعار ما در سال ۹۶ توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های فناوری زنان است.