دانشجو.دانشگاه
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: موضوع حذف درس وصیت امام خمینی(ره) از دروس مقاطع تحصیلی این دانشگاه مطرح نیست.

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون موضوعی مبنی بر حذف درس وصیت امام خمینی (ره) از دروس مقاطع تحصیلی این دانشگاه مطرح نشده و چنین موضوعی مدنظر نیست.

وی افزود: درس وصیت امام خمینی (ره) طبق روال گذشته در این دانشگاه ارائه و تدریس می شود.

به گزارش مهر، وصیت امام خمینی (ره) درس یک واحدی الزامی است که تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد این درس را باید در یکی از مقاطع تحصیلی خود در این دانشگاه بگذرانند. چندی است که در برخی واحدهای دانشگاه آزاد مطرح شده این درس قرار است حذف شود.