مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان پذیرش در آزمومن دوره دکتری تخصصی تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۴ دی ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.