سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره همکاری فرهنگی بین دانشگاهها و علاقه دانشجویان خارجی به شرکت در برنامه های فرهنگی دانشگاههای ایرانی توضیح داد.

فعالیت های فرهنگی دانشگاههای داخلی و خارجی قابل مقایسه نیستند

ضل الله ایرجی کجوری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای داخلی و خارجی گفت: شاید فعالیتهای فرهنگی ما قابل مقایسه با کشورهای خارجی نباشد چون ما بخشی از وظایف حوزه فرهنگ عمومی را نیز برعهده داریم.
وی ادامه داد: از انجا که علاوه بر وظایف حوزه دانشگاهی، انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده بنابراین طبیعی است که فعالیتهای فرهنگی که در دانشگاههای کشور انجام می شود با فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای خارجی قابل مقایسه نباشد.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم درباره همکاری فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور با دانشگاههای خارجی بیان کرد: در زمینه فعالیتهای فرهنگی همکاری با دانشگاههای خارجی نداریم اما دانشجویان بسیاری تاکنون از کشورهای مختلف برای حوزه فرهنگی ما اعلام آمادگی کرده اند.
وی افزود: اطلاع رسانی ها برای حوزه های مختلف فعالیتهای فرهنگی، علایق دانشجویان دانشگاههای خارجی را برانگیخته تا با ما حسارتباط برقرار کنند.
به گفته وی، این دانشجویان اعلام آمادگی و علاقمندی خود را برای شرکت در جشنواره هایی همچون حرکت، رویش و برخی مسابقات علمی رباتیک اعلام کردند.
ایرجی کجوری اظهار داشت: علاقه دانشجویان خارجی به فعالیتهای فرهنگی باعث شد تا در جشنواره رویش امسال بخش مهمان برای دانشجویان غیرایرانی در نظر گرفته شود و آنها از ۶ دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، شهیدبهشتی، صنعتی امیرکبیر و بین المللی امام خمینی قزوین در این بخش جشنواره شرکت کنند.
به گفته وی در ششمین جشنواره رویش دانشجویان از ۲۲ کشور حضور پیدا کرده بودند.

۰ ratings0/5