سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: مدل پایش توسعه فناوری برای ستادهای ۱۵ گانه معاونت علمی در حال تدوین است.

نمایشگاه دانش بنیان

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، امید توکلی اظهار کرد: سامانه مربوطه بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و  اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در حال تهیه و تدوین است.

به گفته توکلی، در طراحی و تدوین این سامانه، از شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی استفاده شده و با اجرای این طرح امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و آسان‌تر طرح‌های توسعه فناوری تحقق می‌یابد و مدیران بینش و دید کامل‌تری نسبت به روند اجرای طرح‌ها پیدا می‌کنند.

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ستادها به منظور تحقق اهداف، راهبردها و اقدامات ملی اشاره شده در سند، نیازمند پایش و ارزیابی از عملکرد نهادهای حقوقی مرتبط هستند و در واقع بدون پایش و ارزیابی، بررسی عملکرد ستاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای سند عملا غیر ممکن است و به دنبال آن سیاست‌های اتخاذی به صورت مبهم صورت می‌‏گیرد.

وی اظهار کرد: در واقع جمع‌‏آوری اطلاعات در کشور در حوزه فناوری بدون طراحی گلوگاه‏‌های اطلاعاتی ممکن نیست.

توکلی گفت: با اجرای این طرح ابزار خوبی برای تشخیص میزان دستیابی به اهداف نیز فراهم می‌شود و سعی شده تا با بهره گیری از تیمی مرکب از خبرگان دانشگاهی و صنعتی مدلی مناسب جهت پایش طرح مذکور طراحی شود.

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این مدل با همکاری معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی و ستادهای توسعه فناوری در حال تدوین است.

وی افزود: مراحل انجام طرح شامل مطالعه و بررسی ادبیات نظری موجود، مطالعات تطبیقی و اسناد بالادستی، طراحی مدل استخراج شاخص‌های توسعه فناوری از اسناد موجود، طراحی مدل پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و تطبیق مدل پایش بر اساس اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی اسناد موجود انجام می‌شود.

توکلی با اشاره به دیگر مراحل این طرح، اظهار کرد: طراحی گلوگاه‌های اطلاعاتی به منظور ارائه شفاف، مداوم و صحیح اطلاعات در دستگاه‌های مختلف مرتبط، طراحی منافع و انگیزش برای تحقق اهداف اسناد موجود ما بین دستگاه‌های اجرایی و ستادها، ایجاد سامانه یکپارچه پایش بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده، پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ستادها در توسعه فناوری‌ها به صورت ماهانه، سه ماهه و سالیانه بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده و ایجاد امکان گزارش‌گیری ماهیانه، سه ماهه و سالیانه از دیگر مراحل طراحی شده برای اجرای این طرح است.

۰ ratings0/5