محمد فرهادی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – وزیر علوم گفت: برنامه‌های مربوط به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

محمد فرهادی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های عمل مربوط به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم در حال تدوین است و به ستاد اقتصاد مقاومتی برای تصویب و تامین اعتبار ارائه خواهند شد.

وی افزود: زمانی که اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌ها تامین شود، ما اجرای آنها را آغاز خواهیم کرد.

وزیر علوم تاکید کرد: در حال حاضر برخی از برنامه‌های پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم آغاز شده که این برنامه ها در حوزه‌های آمایش آموزش عالی و دیپلماسی علمی است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، وزارت علوم چهار پروژه دانشگاهی برای حوزه اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است که این پروژه‌ها پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرایی خواهند شد.

۰ ratings0/5