سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سازمان سنجش از جزییات آزمون عملی کارشناسی ارشد ۹۵ خبر داد.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آزمون عملی کد رشته امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ برای تعداد ۲۲ هزار و ۸۲۴ داوطلب در صبح و عصر روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۶، ۷ و ۸ مرداد ۹۵ برگزار می شود.
وی با بیان اینکه آزمون کد رشته های امتحانی مذکور منحصرا در شهر تهران برگزار می شود، تصریح کرد: آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج شده است.
توکلی افزود: فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۷:۳۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می شود، کلیه داوطلبان باید نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.
مشاور عالی سازمان سنجش با تاکید بر فرآیند برگزاری آزمون در صبح و عصر اظهار داشت: در صبح چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تعداد ۷ هزار و ۷۴۹ داوطلب در آزمون اسکیس معماری و تعداد ۹۶۷ داوطلب در آزمون تصویر سازی شرکت می کنند.
وی تصریح کرد: در بعد از ظهر چهارشنبه ۶ مرداد تعداد هزار و ۳۹۷ داوطلب در آزمون اسکیس معماری منظر و ۱۵۰۰ داوطلب در آزمون نقاشی شرکت می کنند.
توکلی تاکید کرد: در صبح پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵ تعداد ۶۳۴ داوطلب در آزمون مطالعات فرهنگ و معماری ایران و ۲ هزار و ۱۱۷ داوطلب در آزمون ارتباط تصویری و علاوه بر آن تعداد ۵۵۲ داوطلب در آزمون تجزیه و تحلیل نمایشنامه نویسی شرکت می کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش یاد آور شد: بعد از ظهر پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵ تعداد هزار و ۵۹۴ داوطلب در آزمون اسکیس معماری داخلی و تعداد ۹۰۹ نفر داوطلب در آزمون نمایشنامه نویسی و علاوه بر آن تعداد ۱۸۵ داوطلب در آزمون تصویر متحرک یا انیمیشن شرکت می کنند.
وی بیان داشت: در صبح جمعه ۸ مرداد ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۸۰ داوطلب در آزمون مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری و تعداد ۲ هزار و ۱۴۴ داوطلب در آزمون اسکیس طراحی شهری و علاوه بر آن تعداد ۴۱۳ داوطلب در آزمون طراحی صنعتی شرکت می کنند.
توکلی با بیان فرآیند برگزاری آزمون در عصر جمعه گفت: در بعد از ظهر جمعه ۸ مرداد ۹۵ تعداد ۵۱۲ داوطلب در آزمون طراحی پارچه و لباس شرکت می کنند.