دانشگاه شهید بهشتیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اسامی پذیرفته شدگان ذخیره آزمون دکتری (نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان ذخیره آزمون دکتری دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی اسامی پذیرفته شدگان ذخیره آزمون دکتری (نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ این دانشگاه را اعلام کرد.

نظر به اینکه تعدادی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۵ در بیش از یک رشته و دانشگاه به طور مشروط پذیرفته شده اند و با سپردن تعهد در یکی از رشته های مذکور، پذیرش نهایی خواهند شد.

 لذا پس از بازه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (۲ مرداد ۹۵ الی ۱۱مرداد ۹۵ )، وضعیت سایر داوطلبان دارای شرایط پذیرش، بررسی و افراد واجد شرایطی که اسامی آنها به عنوان ذخیره در پیوست اعلام شده است بر اساس ضوابط و ظرفیت، جایگزین و به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام خواهند شد.

اسامی مندرج در پیوست صرفاً جهت اطلاع داوطلبان است و هیچ حقی برای پذیرش ایجاد نمی کند.

از افرادی که اسامی آنها اعلام شده درخواست شده از مراجعه حضوری به دانشگاه و تماس تلفنی خودداری کنند و همچنین توصیه شده جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه مراجعه کنند.