سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از عضویت این دانشگاه در «طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» (خارج از کشور) خبر داد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، فرهاد یزدان دوست افزود: این طرح که از سوی بنیاد ملی نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا درآمده است امکان جذب همکاری دانشمندان ایرانی خارج از کشور را به صور مختلف، اعم از پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین و برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی فراهم می آورد.
به گفته وی پس از این امکان بهره برداری از تسهیلات تخصیصی در تمام زمینه های مورد اشاره ایجاد شده است.
به گزارش سه شنبه روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، وی از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواست تا با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس: http:international.bmn.ir/plans ضمن کسب اطلاعات دقیق از امکانات فراهم آمده نسبت به استفاده از آن اقدام کنند.
فراهنگ**۹۱۸۷**۱۸۲۳