معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی از عملیات احداث ۶۳ هزار مترمربع پروژه عمرانی ورزشی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های عمرانی ورزشی در واحدهای این دانشگاه گفت: در حال حاضر زیربنای پروژه های ورزشی در دست احداث بیش از ۶۳ هزار مترمربع است.

وی با بیان اینکه ۲۲ پروژه ورزشی در دست احداث قرار دارد، افزود: زیربنای پروژه های ورزشی دارای مجوز احداث (در مرحله طراحی و مناقصه) بیش از ۱۸ هزار مترمربع و تعداد پروژه های ورزشی دارای مجوز احداث در مرحله طراحی و مناقصه) ۶ مورد و مجموع زیربنای پروژه های ورزشی در دست احداث و دارای مجوز طراحی و مناقصه برای احداث بیش از ۸۱ هزار مترمربع است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهندس هاشمی درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه ها گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های ورزشی در دست احداث ۵۰ درصد است.