دانشگاه صنعتی سیرجان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان گفت: شب گذشته در یکی از طبقات خوابگاه دختران این دانشگاه به دلیل اتصالی سیم حادثه آتش سوزی رخ داد که خوشبخانه هیچ خسارتی نداشت.

محمدباقر رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان دختران این دانشگاه دارای ۵ طبقه است که شب گذشته در طبقه زیر زمین این خوابگاه به دلیل فرسودگی سیم ها دچار اتصال شده و آتش سوزی رخ داده بود.

وی افزود: به سرعت آتش خاموش شد و با توجه به اینکه وسعت زیادی نداشت خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت مالی و جانی در بر نداشت.

رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی و تعمیر نیز شب گذشته به طور کامل انجام شد و اکنون این خوابگاه در خصوص سیم کشی با هیچ مشکلی مواجه نیست.

۰ ratings0/5