پایان نامهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ستاد مبارزه با تخلفات پژوهشی مختص پایان نامه های دانشجویان در این دانشگاه درحال راه اندازی است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این ستاد برای جلوگیری از تخلفات پژوهشی در پایان نامه ها راه اندازی می شود که قرار است با همکاری ایرانداک تشکیل شود.

وی افزود: در این راستا دانشگاه با ایرانداک قراردادی منعقد کرده است و استادان قبل از جلسه دفاع پایان نامه های دانشجویان را در این سامانه بازگذاری می کنند و اگر پایان نامه شبیه به دیگر پایان نامه ها باشد اجازه دفاع نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در این سامانه نرم افزار همانندجو وجود دارد که به جست و جوی خودکار متن پایان نامه ها و رساله های دانشجویان می پردازد.