58-46.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت با اشاره به راههای عضو گیری این انجمن گفت: در راستای برقراری ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علم وصنعت سایتی به نشانی www.alumniiust.ir راه‌اندازی شده است تا افراد متقاضی بتوانند از طریق این سایت در این انجمن ثبت‌نام کنند.

سید علیرضا شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا با اشاره به سابقه انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت گفت: این انجمن در سال ۱۳۸۰ مجوز گرفت اما فعالیت آن برای چند سال به وقفه افتاد و مجددا از چند ماه گذشته آغاز شد.

وی در مورد اهداف انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت توضیح داد: مهمترین هدف انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ارتباط با دانش آموختگان این دانشگاه در رشته‌های مختلف و از طرق مختلف است.

دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت از راه‌اندازی سایت اینترنتی این انجمن خبر داد و گفت: در راستای برقراری ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علم وصنعت سایتی به نشانی www.alumniiust.ir راه‌اندازی شده است تا افراد متقاضی بتوانند از طریق این سایت در این انجمن ثبت‌نام کنند.

شجاعی در ادامه در مورد فعالیتهای انجمن دانش آموختگان علم و صنعت توضیح داد: فعالیتهای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در چهار بخش مختلف انجام می‌شود. بخش اول تعامل دانش آموختگان با دانشگاه است. در این بخش نیازهای علمی و فنی بازار کار از طریق دانش آموختگان به دانشگاه منتقل می‌شود. همچنین از سوی دانش آموختگان پیشنهاداتی به دانشگاه علم و صنعت در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء این حوزه‌ها در دانشگاه ارائه می‌شود.

وی با بیان این که بخش دوم فعالیت انجمن در قالب تعامل دانش آموختگان با دانشجویان است اظهار کرد: در این بخش تجربیات دانش آموختگان در قالب برگزاری سمینار بازدیدهای علمی، کارآموزی، کمک به جذب در بازار کار و غیره به دانشجویان کمک می‌کنند. بخش سوم فعالیتهای این انجمن تعامل دانش آموختگان با یکدیگر است تا بتواند امکانات خود را به اشتراک گذاشته و با یکدیگر پروژه‌های مشترک انجام دهند.

دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت با بیان این که تعامل دانش آموختگان با دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی کشور بخش چهارم فعالیت انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت محسوب می‌شود، گفت: در این بخش نیازهای علمی و فنی دستگاه‌های اجرایی کشور شناسایی شده و دانش آموختگان برای تصمیم گیرندگان کشور نقش مشورتی دارد.

وی در پایان با تاکید بر این که دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در همه رشته های تحصیلی می‌توانند در این انجمن عضو شوند، گفت: فعالیت این انجمن می‌تواند تاثیر خوبی بر فضای اقتصادی کشور داشته باشد.