سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- رییس دانشگاه علم و صنعت در احکامی جداگانه رئیس دانشکده مهندسی برق، مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی و مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن را منصوب کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمدعلی برخورداری در حکمی، حیدرعلی شایانفر را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه» منصوب کرد.
وی همچنین در احکامی جداگانه بیژن معاونی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه و شروان عطایی را برای مدت دو سال به سمت
«مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب کرد.
رییس دانشگاه علم و صنعت در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: این جابجایی ها امری طبیعی بوده و افراد تغییر پیدا می کنند.
برخورداری افزود: اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های دانشگاه پیشنهاداتشان را برای سرپرستی گروه به رییس دانشگاه اعلام می کنند.
وی ادامه داد: این پست ها و سمت ها ۲ ساله بوده و پس از اتمام زمان خدمت طی این مدت بار دیگر اعضای هیات علمی فرد دیگری را پیشنهاد می دهند.
رییس دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: معمولا دلیلی برای تمدید حکم مدیران و سرپرستان وجود ندارد اما باز هم این امر بستگی به نظر هیات های علمی دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه انصابات جدید دالی بر این امر نیست که افراد شایستگی نداشتند و تغییر کردند، بلکه بر اساس قانون، احکام مدت زمان خدمت افراد در این سمت ها ۲ سال است.

۰ ratings0/5