سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی گفت: اتحادیه خوابگاه داران با دانشگاه غیر انتفاعی در جهت بالارفتن کیفیت محل اسکان دانشجویان مشارکت می کند.

علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آمار خوابگاه‌های این دانشگاه اظهار داشت :خوابگاه های دانشگاه غیر انتفاعی اغلب به صورت خصوصی بوده و تحت نظارت اتحادیه خوابگاه داران غیر دولتی با هدف تامین امکانات بیشتر برای دانشجویان است.
وی ادامه داد:همه دانشجویان دختر دانشگاه غیر انتفاعی تحت نظر وزارت علوم و این دانشگاه در خوبگاه ها ساکن هستند اما برای تامین اسکان دانشجویان پسر خانه های خصوصی تحت نظارت اتحادیه های خوابگاه داران در نظر گرفته شده است.
رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی در خصوص ظرفیت متفاوت خوابگاه های این دانشگاه گفت: در هر خوابگاه بسته به امکانات و فضای آن ظرفیت استفاده کنندگان متفاوت است و این دلیلی بر نادیده گرفتن استانداردهای خوابگاه دانشجویی را ندارد.
آهون منش تاکید کرد: هر خوابگاه باید امکاناتی از قبیل سالن مطالعه ، سالن تلویزیون و آشپزخانه مجزا داشته تا وزارت علوم مجوز اسکان دانشجویان را در آن بدهد و این مسئله سبب ایجاد کمی وقفه در اجاره خانه های دانشجویی شده است.
وی یاد آور شد: خوابگاه های دانشگاه غیر انتفاعی با صرف هزینه هایی قبل از شروع سال تحصیلی بازسازی شده و معایب احتمالی آن رفع می شود.
رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی عنوان کرد: به دانشجویانی که نیازمند وام بوده از طرف صندوق رفاه در جهت حمایت بیشتر از دانشجویان وام خوابگاه پرداخت می شود.