سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در سال گذشته ۱۰ درصد بودجه دانشگاه محقق نشد.

محمد علی برخورداری رییس دانشگاه علم و صنعت ایران در خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه چند درصد از بودجه سال قبل این دانشگاه محقق نشد، گفت: ۹۰ درصد از بودجه در سال گذشته تخصیص یافت و ۱۰ درصد مابقی محقق نشد.
وی در خصوص مدیریت منابع که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است، اظهار داشت: مدیریت منابع به این معنا نیست که کمتر هزینه شود بلکه به این معنا است که بهتر هزینه شود. یعنی برای هر چیزی سر جای خودش هزینه های لازم صورت گیرد.
برخورداری افزود: دانشگاه ها همیشه در اقتصاد مقاومتی به سر می برند چرا که بودجه دانشگاه ها محدود است. به علاوه نقش دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است.
رییس دانشگاه علم و صنعت در خصوص اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد: مبنای اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است، وقتی اقتصاد مقاومتی محقق می شود که اقتصادمان را دانش بنیان کنیم یعنی تمام صنعت و تجارت در کشور بر مبنای دانش شکل بگیرد.
برخورداری یاد آور شد: وظیفه دانشگاه ها در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت چون آنها از یک طرف با فرهنگ سازی موضوع و از طرف دیگر با روش ها و برنامه های خود شرایط را برای رسیدن به این هدف میسر می کنند.