دانشگاه شهید بهشتیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری نیمه متمرکز برای سال تحصیلی۹۶ – ۱۳۹۵ دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: این دانشگاه برای سال تحصیلی۹۶ – ۱۳۹۵ در مقطع دکتری در رشته های جدول ذیل اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

نوع آزمون تاریخ آزمون توضیحات
کتبی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۵ طبق جدول مندرج در سات دانشگاه
بررسی سوابق و مصاحبه روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه ۵، ۶، ۸ خرداد ۹۵ زمان برگزاری مصاحبه به تفکیک هر رشته معاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد

به داوطلبان محترم، توصیه می شود جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه مراجعه کنند.