سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سنجش و مرکز آزمون دانشگاه پیام نور با اشاره به نحوه سنجش داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۵ در مرحله مصاحبه اعلام کرد که این فرایند از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز می شود.

نحوه سنجش دکتری پیام نور

 

محمدرضا ابراهیمی رئیس سنجش و مرکز آزمون دانشگاه پیام نور در گفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فرایند مصاحبه دکتری با داوطلبان از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پنج مردادماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: در دوره های گذشته، سنجش داوطلبان تنها بر عهده سازمان سنجش بود و دانشگاه ها کار گزینش را انجام می دادند اما در این دوره سنجش و ارزیابی بر عهده دانشگاه ها از جمله پیام نور است.
رئیس سنجش و مرکز آزمون دانشگاه پیام نور در خصوص چگونگی ارزیابی داوطلبان دکتری در مرحله مصاحبه، گفت: در پذیرش داوطلبان، ۵۰ نمره مربوط به آزمون دکتری سازمان سنجش است و سایر امتیازها در ارزیابی دانشگاه ها تقسیم می شود.
ابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور هیچ تغییری نکرده است، اظهار داشت: در هر کد رشته محل پنج نفر برای مصاحبه فراخوانده می شوند .