سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کسری بودجه باعث شده تا نتوانیم از طرح های دانشگاه ها حمایت های لازم را به عمل آوریم.

مهناز مظاهری معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص حمایت از طرح های دانشگاه هایی چون شریف برای کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: ما طرح های زیادی در مورد کاهش آلودگی هوا داریم و در این زمینه هم دانشگاه های مختلفی به ما طرح ارائه کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در حمایت از پرو‍ژه های کاهش آلودگی هوا با یک مشکل مواجه ایم، ادامه داد: وزارت علوم قصد داشت از پروژه ها و پژوهش های دانشگاه ها حمایت کند؛ در گذشته، یک درصد از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست صرف طرح های تملک دارایی سازمان در بحث پژوهش می شد که بودجه ی قابل قبولی بود که پژوهش ها را حمایت می کرد.
وی افزود: متاسفانه وزارت علوم با نیت خیر، این یک درصد بودجه را تبدیل به هزینه کرد تا بر اساس این یک درصد پول بیشتری به دانشگاه ها تزریق شود؛ اما اینطور نشد چون بودجه های هزینه ای فقط حقوق کارکنان و مخارج هر دستگاه اجرایی را تامین می کند.
مظاهری ادامه داد: اگر هم اکنون با مشکلی رو برو شویم، بودجه ای برای طرح های پژوهشی نیست وگرنه ما اولویت های پژوهشی را تعیین کردیم که این موارد در در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست قابل مشاهده است. برای حل این مشکل نامه ای به وزارت علوم ارسال و از مسئولانش درخواست کردیم تا با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی، تکلیف این بودجه مشخص شود تا وضعیت به شرایط سابق باز گردد؛ در این صورت، می توانیم پژوهش هایمان را انجام دهیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در صورت عملیاتی شدن این درخواست، علاوه بر حمایت از طرح های کاهش آلودگی هوا در دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی در خدمت تمام دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور خواهیم بود.