مخبر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت های این شورا را در سال جدید تشریح کرد.

محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۵ گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید موضوعات مهمی را در اولویت خود قرار خواهد داد که می توان به تصویب سند سینما، تصویب سیاست موسیقی در موضوعات فرهنگی و مسایل مرتبط آمایشی سرزمینی در حوزه آموزش عالی اشاره کرد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از مسایل مرتبط به آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی در سال گذشته به تصویب رسید و بخش هایی از آن برای سال ۹۵ باقی مانده است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مسایل مرتبط با تحول در نظام آموزش و پرورش و پیگیری اجرایی شدن موضوعات عمومی فرهنگی و علمی و فناروری و آموزش و پرورش از دیگر اولویت های شورا در سال ۹۵ هستند.

وی خاطرنشان کرد: درسال گذشته از بیشترین و مهمترین مباحثی که در حوزه آموزش عالی مطرح شد، بحث آمایش آموزش عالی در حوزه سلامت، آمایش آموزش عالی در حوزه وزارت علوم و مسایل مربوط به ساماندهی آمایش آموزشی در دانشگاه آزاد بود.