دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد دانشجویان در ساعات فراغت دارای اولویت بندی هستند . ورزش، گردشگری و فعالیت های مذهبی سه فعالیت فراغتی پرطرفدار در بین دانشجویان است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، از آنجایی که تعطیلات نوروز یکی از مهمترین اوقات فراغت دانشجویان به شمار می آید، بر آن شدیم آخرین نتایج تحقیقات دانشگاهیان درباره چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه های مختلف را منتشر کنیم.

مقاله «تحلیل فعالیت های گذران اوقات فراغت دانشجویان در استان های گیلان و مازندران» نوشته ابراهیم چیرانی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سید علی میر ابراهیمی استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است.

این مقاله در مجله چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی منتشر شده است.

در این مقاله براساس روش توصیفی و استراتژی قیاسی و با نمونه گیری تصادفی از دانشجویان گیلان و مازندران به بررسی انواع و گونه های فعالیت های فراغتی و رابطه آن با میزان تمایل دانشجویان پرداخته شده است.

نتایج این مقاله نیز حاکی از آن است که دانشجویان در ساعات فراغت دارای اولویت بندی در انتخاب فعالیت فراغتی هستند . ورزش، گردشگری و فعالیت های مذهبی سه فعالیت فراغتی پرطرفدار در بین دانشجویان است.

رتبه های بعدی مربوط به موسیقی و استراحت است. نگاهی دقیق به اولین اولویت فراغتی جوانان نشان می دهد که ورزش های پیاده روی، فوتبال و شنا از جایگاه ویژه ای در نزد جوانان برخوردار است.

از نکات جالب در مورد فعالیت های فراغتی دانشجویان این است که رضایت آن ها در شرایط کنونی از انجام فعالیت های فراغتی، اندکی بیشتر از سطح متوسط است. به عبارت دیگر برنامه های طراحی شده جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان هنوز نتوانسته، رضایت کامل آن ها را جلب کند.

بررسی متغیرها نشان داده که میزان رغبت دانشجویان به فعالیت های کنونی فراغتی چندان زیاد نیست. این روند منطقی به نظر می رسد، چون میزان رضایت دانشجویان نیز از این فعالیت ها زیاد نیست.

جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه ۳ (استان های گیلان و مازندران) به تعداد ۵۱۸۸ نفر بوده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد بیشترین فعالیت ها به ورزش، مسافرت و گردشگری، فعالیتهای مذهبی، بازی و سرگرمی، مطالعه، استراحت،رفتن به سینما، گوش دادن به موسیقی، مشاهده تلویزیون، اینترنت، استفاده از ویدیو، مجالس خانوادگی، مجالس با دوستان، مهارت آموزی، انواع فعالیتهای سازمانی، فعالیتهای معطوف به خود اختصاص دارد.

بیش از ۵۰ درصد پاسخ گویان، سه فعالیت ورزش، مسافرت و گردشگری و سرانجام فعالیت مذهبی را فعالیتهای فراغتی دارای اولویت ذکر کرده اند.

انواع فعالیت های فراغتی- مطابق اطلاعات آماری موجود در تحقیق نشان می دهد که نوع فعال فعالیت های فراغتی در نزد دانشجویان، پرطرفدارتر است، به طوری که بیش از ۶۰ درصد آن ها به فعالیت فراغتی فعال گرایش دارند.

نتایج آزمون نشان می دهد که انجام انواع فعالیت فراغتی در بین دانشجویان یکسان نیست و برخی فعالیت های فراغتی دارای اولویت بالاتری هستند. به طوری که در این راستا می توان گفت ورزش و سپس مسافرت و گردشگری از گونه های پرطرفدار و معنادار فعالیت فراغتی در نزد دانشجویان هستند.

از نکات جالب در مورد فعالیت های فراغتی دانشجویان این است که رضایت آن ها در شرایط کنونی از انجام فعالیت های فراغتی، اندکی بیشتر از سطح متوسط است. به عبارت دیگر برنامه های طراحی شده جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان هنوز نتوانسته، رضایت کامل آن ها را جلب کند.

این مقاله همچنین پیشنهاداتی را ارائه داده است.

نظر به وجود اولویت فراغتی در دانشجویان، ضمن شناخت دقیق این اولویت ها با توجه به مشخصه ها و ویژگی های دانشجویان، می توان بستر لازم جهت غنی سازی واقعی اوقات فراغت دانشجویان را به وجود آورد. در این راستا توجه به فعالیتهای فراغتی فعال ارجح تر بوده و در بین فعالیت های فراغتی فعال، باید به ورزش، گردشگری، فعالیتهای مذهبی و موسیقی تاکید بیشتری کرد.

امکانات دانشگاهی برای گسترش فعالیت ورزشی، وضعیت نامناسب ندارند . توجه به ورزش های پیاده روی و فوتبال و سپس فوتسال و والیبال از جمله پیشنهادهای این مقاله است. (ورزش شنا به دلیل هزینه بر بودن، نمی تواند در کوتاه مدت دستور کار باشد)

بعد از ورزش می توان باید به گردشگری تاکید کرد. البته گردشگری می تواند دارای جنبه های مختلف باشد. به نظر می رسد ترکیب گردشگری مذهبی و طبیعی می تواند در این زمینه بهتر باشد.

در انجام این فعالیت فراغتی، دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه باید ضمن تدوین برنامه سالیانه، به محتوای برنامه هر سفر نیز بپردازند. انتخاب صحیح مکان ها و مناطق برای گردشگری همراه با توضیحات لازم درباره آن ها و نیز گسترش روحیه خودباوری با تکیه بر فرهنگ و هنر ایرانیان در این زمینه می تواند ثمربخش باشد.

شناخت نقاط مختلف کشور ایران، همراه با درک واقعی هویت ملی می تواند میزان رغبت و رضایت دانشجویان از فعالیت های فراغتی را افزایش دهد.

انجام فعالیت های مذهبی در داخل واحد دانشگاهی از روند بسیار خوبی برخوردار است . گسترش مساجد داخل دانشگاه، تنوع برنامه های فرهنگی و افزایش مسافرت های مذهبی در حال حاضر در سطح دانشگاه ها، نویدبخش پاسخ مناسب جهت این خواسته دانشجویان خواهد بود.

برای افزایش توانمندی دانشگاه در این زمینه، پیشنهاد می شود موضوع ها و مسایل دنیای اسلام هنگام انجام این فعالیت ها مورد بحث کارشناسی قرار گیرد تا موجب بصیرت دانشجویان شده و فعالیت های مذهبی بیش از پیش در نزد دانشجویان محبوب شود.

موسیقی و کاربردهای آن، نیازمند بررسی زیادتر است. به نظر می رسد دانشجویان در هنگام انجام دادن بسیاری از امور، دوست دارند موسیقی گوش کنند و این فعالیت فراغتی را محدود به سالن یا زمان خاص نمی کنند.

این روند مشکلاتی برای برنامه ریزی این فعالیت فراغتی به وجود می آورد. به هر حال، آشنا کردن و سپس علاقه کردن دانشجویان به موسیقی های مجاز ایرانی باید مدنظر باشد . مشخص کردن جایگاه موسیقی و تشریح سو استفاده دشمنان برای گسترش موسیقی های مبتذل و نیز آثار روانی و اجتماعی آن می تواند در این زمینه موثر باشد.

تشکیل گروه هایی از دانشجویان مستعد در زمینه موسیقی و استفاده از آن ها در مراسم های دانشگاهی و همچنین آموزش موسیقی به عنوان یک فعالیت فراغتی نیز می تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

دلیل این که چرا مشاهده تلویزیون ایران در نزد دانشجویان کاهش پیدا کرده، می تواند یکی از موضوعات جالب برای تحقیق باشد اما پیشنهاد می شود مسئولین طی جلسات مشاوره ای با مسئولین فرهنگی استان ها به خصوص مسئولین صدا و سیما به نقد و بررسی این پدیده بپردازند.

به نظر می رسد تحلیل محتوای برنامه های تلویزیونی همراه با نظرسنجی از دانشجویان می تواند راز این پدیده را تا اندازه ای روشن کند. گسترش شبکه های ماهواره ای و اینترنتی نیز می تواند از جمله رقبای بسیار جدی برای برنامه های صدا و سیمای ایران باشند که آن نیز نیازمند آسیب شناسی است.