دانشگاه خواجه نصیرسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه خواجه نصیر طی اطلاعیه ای درخصوص خبری مبنی بر اخراج یکی از اعضای هیات علمی  این دانشگاه به علت تُن صدا توضیحاتی ارائه کرد.

اخراج  عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در پی انتشار مجدد خبر خاتمه قرارداد یکی از اعضای هیات علمی پیمانی سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، روابط عمومی دانشگاه ضمن ابراز تاسف از انعکاس نادرست و یک سویه این موضوع، لازم می داند توضیحاتی را به شرح زیر اعلام کند:

۱-با متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه، پس از طی مراحل قانونی و تائید هیات اجرایی جذب دانشگاه، قرارداد پیمانی یکساله منعقد می شود. در طول مدت قرارداد، عملکرد آموزشی، پژوهشی و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای آنها مطابق آئین نامه هیات اجرایی جذب مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چنانچه متقاضی در هر کدام از موارد فوق الذکر عملکرد مناسبی نداشته باشد، دانشگاه مطابق آئین نامه و عرف تمامی مجامع علمی دنیا می تواند نسبت به عدم تمدید قرارداد متقاضی اقدام کند. شایان ذکر است که متقاضی نیز می تواند پس از پایان قرارداد یکساله نسبت به قطع همکاری با دانشگاه اقدام کند.

۲-معیارهای اصلی ارزیابی اعضای هیات علمی، عملکرد آموزشی، پژوهشی و رعایت شئونات دانشگاهی است. لذا بدیهی است که مشخصات ظاهری، تُن صدا و غیره نمی تواند معیاری برای پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان استخدام در دانشگاه باشد. در مورد فرد مورد نظر نیز هیات جذب دانشگاه، ضمن آگاهی از تُن صدای ایشان، با عقد قرارداد یک ساله پیمانی اولیه موافقت کرده است.

۳-هیات اجرایی جذب و دانشکده فیزیک دانشگاه با تمدید قرارداد فرد موردنظر به علت عدم رعایت شئونات دانشگاهی از قبیل درخواست نامتعارف ارتقاء به دانشیاری (تنها پس از گذشت چند ماه از قرارداد پیمانی اولیه) و شکایت وی از دانشگاه به محاکم قضایی به دنبال مخالفت دانشکده و دانشگاه با درخواست غیرمنطقی و غیرقانونی ایشان، عدم رعایت امانت داری در نمرات پایان ترم دانشجویان و غیره مخالفت کرده است.

۴-رفتارهای غیرمتعارف فرد مذکور پس از عدم تمدید قرارداد دانشگاه با ایشان، از قبیل مصاحبه با رسانه های بیگانه و نشر خبر کذب «اخراج از دانشگاه به علت تُن صدا» و اصرار بر انتشار آن در رسانه های داخلی و فضای مجازی، خود موید تصمیم درست دانشکده فیزیک و هیات اجرایی جذب دانشگاه، مبنی بر عدم تمدید قرارداد ایشان به علت عدم رعایت اخلاق حرفه ای و شئونات دانشگاهی است.