تهران- ایرنا- کتاب «انسان در اندیشه یاسپرس» نوشته دکتر علیرضا عباسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی توسط انتشارات مهر کاویان چاپ و روانه بازار کتاب شد.