باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دوره اول اعتباربخشی مراکز آموزش عالی علوم پزشکی از امروز با آموزش کارشناسان اعتباربخشی دانشگاهها آغاز شد و ایران می تواند مرجع آموزش پزشکی منطقه باشد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست کمیسیون ملی اعتباربخشی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این مطلب افزود: این دوره از امروز آغاز شده است و تا خردادماه ۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در این دوره وضعیت و شرایط دانشگاه ها از نظر اعتباربخشی بررسی می شود و آموزش های لازم به این کارشناسان داده می شود. مراکز آموزش عالی توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان های آموزش توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت کشوری اعتبار بخشی می شوند.

لاریجانی درباره اعتباربخشی بین المللی اظهار داشت: کمیسیون ملی اعتباربخشی در کنار شورای گسترش دانشگاهها تشکیل شده است و دانشگاه ها را برای اعتباربخشی بین المللی آماده می کند.

وی با اشاره به مصوبه آمایش سرزمین سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از اعتباربخشی را تضمین کیفیت در موسسات آموزشی برشمرد و گفت: وزارت بهداشت در بحث های رتبه بندی و رده بندی موسسات در کشور پیشتاز بوده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: وقتی ماموریت گرایی به دانشگاهها ابلاغ شده است یعنی دانشگاه ها هر کدام با وضعیت خود به ماموریت ها رسیدگی کنند. مراد ما از اعتباربخشی تنها رتبه بندی نیست بلکه می خواهیم وضعیت استاندارد دانشگاه ها را مشخص کنیم.

وی گفت: پس از اعتباربخشی ملاک عمل ما در گسترش رشته ها و دانشگاهها مشخص می شود. در آن زمان دانشگاهی که در ماموریت خودش پیشرفته باشد همه نوع کمکی برای توسعه رشته، ایجاد رشته جدید و امکانات آموزشی دریافت می کند.

لاریجانی با اشاره به استفاده از اعتباربخشی های بین المللی موجود برای تعیین اعتبار دانشگاههای خارجی و مدارک دانش آموختگان گفت: ما درصدد نیستیم که هیات به تمامی کشورها بفرستیم. بلکه ملاک ما رتبه بندی های جهانی از جمله QS است.

وی گفت: در حال حاضر ۵۰۰ دانشگاه حاضر در QS و یک هزار دانشگاه اول در رتبه بندی شانگهای از نظر ما کیفیت لازم را دارد و دانش آموختگان این دسته از دانشگاه ها از آموزش خوبی برخوردار بوده است. البته در صورت استثنا اقدام به بازدید می کنیم و یا دانشگاهی را مستثنی می کنیم مانند دانشگاه امارات که آن هم دلایلی دارد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: ما باید اعتباربخشی بومی داشته باشیم. هدف این است که مسیر ارتقاء دانشگاهها به پیش برود و در این مسیر اگر کارشناسان و مدیران علاقمند و پیگیر نباشند کار به خوبی پیش نمی رود.

وی با تاکید بر این نکته که اعتباربخشی مراکز آموزش عالی علوم پزشکی، اولین تجربه اعتباربخشی در این سطح است، گفت: تقاضای ما از دانشگاه ها این است که خودارزیابی صادقانه ای انجام دهند و وضع موجود ارزیابی کرده و نقشه آینده را به دقت ترسیم کنند.

لاریجانی با اشاره به مراحل اعتباربخشی گفت: این کار در سه دوره به کمک دانشگاه ها و مناطق آمایشی شروع می شود که در مرحله اول که از امروز آغاز می شود سرعت حرکت تند است و کار باید تا خردادماه ۹۵ به اتمام برسد.

وی با تاکید بر این موضوع که نقشه تحول آموزش پزشکی باید به بحث روز دانشگاهها بدل شود، گفت: در آینده در ارزیابی های بین المللی و اعطای رشته ها، قطعنا موضوع توجه به برنامه تحول تاثیر گذار است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در اعتبار بخشی بین المللی نیز ۱۷ دانشگاه اعلام آمادگی کرده اند که بخشی از کار آنها نیز شروع شده است.

وی با اشاره به باز شدن فضای بین المللی و تسهیل شدن ارتباطات بین المللی دانشگاه ها گفت: همکاری ها تسهیل شده اما در این میان حضور ما هم خیلی مهم است و می تواند در اعتباربخشی بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی اثرگذار باشد.

لاریجانی با تاکید بر این نکته که ایران می تواند هاب منطقه در آموزش پزشکی باشد، گفت: توانایی بسیاری در دانشگاههای علوم پزشکی ایران است که می تواند آنها را به مرجع اصلی منطقه بدل کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز ۹ ماه از زمان ابلاغ آمایش سرزمین نگذشته است، گفت: وضعیت گسترش رشته های دانشگاهی از گذشته بسیار منطقی تر شده است و ما به زودی گزارشی از آمایش سرزمین سلامت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهیم.

معاون وزیر بهداشت خطاب به کارشناسان اعتباربخشی دانشگاه ها گفت: برنامه های تحول آموزش پزشکی را به بودجه منوط نکنید. به تازگی وزیر بهداشت در ابلاغی به دانشگاه ها اعلام کرده است که می توانند از درآمد اختصاصی برای طرح تحول هزینه کنند که شما می توانید بخشی از هزینه ها را از آن محل مطالبه کنید.

وی با اشاره به اینکه برای اعتباربخشی یک راه امتحان شده در دنیا وجود دارد گفت: بسیاری از موسسات بزرگ دنیا دانشگاهها را اعتباربخشی می کنند و این افتخار یک دانشگاه است که از سوی موسسه معتبری اعتباربخشی شده باشد.

۰ ratings0/5