علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: اقتصاد دانش‌بنیان با توسعه اقتصاد علوم انسانی وفرهنگ شتاب می‌گیرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمدحسین سجادی نیّری با توضیح ابعاد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، بر اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان برای دست‌یافتن به اقتصاد مقاومتی تأکید و زمینه‌های حضور پژوهشگران علوم انسانی و حوزه‌های تخصصی علوم انسانی و علوم اجتماعی در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی را تحلیل کرد.

به گفته وی، با شکل‌گیری و توسعه اقتصاد علوم انسانی و اقتصاد فرهنگ، شتاب نیل به اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

سجادی نیری گفت: ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، محل تلاقی نقشه مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور است که بخشی از برنامه‌های آن تسهیل‌گری، توسعه دانش، حمایت از گسترش کسب‌وکارهای نوآورانه در حوزه اقتصاد فرهنگ و کارآفرینی در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی، توسعه گفتمان‌های اقتصاد فرهنگ و اقتصاد علوم انسانی به شمار می رود.

وی افزود: همچنین توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی و ایجاد و گسترش شبکه‌های علمی، حمایت از شکل‌گیری اندیشکده ها و اتاق‌های فکر و ایجاد شبکه‌ای از اتاق فکرها برای پاسخ به نیازهای حوزه اقتصاد فرهنگ و اقتصاد علوم انسانی و به‌روزرسانی و تقویت زیرساخت‌ها و حوزه‌های فعال در اقتصاد فرهنگ و اقتصاد علوم انسانی، از برنامه های این ستاد محسوب می شود.