یونسکو سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کرسی انرژی های پاک و تجدید پذیر با حضور گرى لوییس نماینده سازمان ملل متحد در ایران و استرکیش لاروش مدیر و نماینده دفتر منطقه اى یونسکو ، در واحد علوم و تحقیقات افتتاح شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژى واحد علوم تحقیقات در حاشیه افتتاح این کرسی در این واحد دانشگاهى، گفت: گام بعدى واحد علوم و تحقیقات در راستاى فعالیت در حوزه انرژى هاى تجدیدپذیر، برقرارى جایزه بین المللى ایده هاى نو در زمینه محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار است.

وی فعالیت این دفتر را در راستای اعطای کرسی انرژی های تجدید پذیر از سوی یونسکو به واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد و بر ایجاد تعامل میان متخصصان بین المللى داخلى در این حوزه در راستاى این جایزه تخصصى تاکید کرد.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژى علوم تحقیقات اظهار داشت: صاحبنظران کشور با تبادل ایده هاى نو با متخصصان مطرح خارجى مى توانند در بهبود جایگاه انرژى هاى تجدیدپذیر در ایران و منطقه موثر باشند.

۰ ratings0/5