دانشگاه خوارزمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس موسسه تحقیقاتی تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی گفت: با کمک دانشکده های اقماری دانشگاه زمینه جذب دانشجوی پسا دکتری و پژوهش محور در موسسه مذکور فراهم می شود.

جذب دانشجوی پسا دکتری 

به گزارش پی اچ دی آزمون ، محمد نقی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با شاره به فعالیت موسسه تحقیقاتی، تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی گفت: این موسسه، یک موسسه بین رشته‌ای است و ما تاکنون در کشور یک موسسه بین رشته ای که بتواند به صورت جمعی به تمام مسایل روانی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به صورت متحد و یکپارچه بپردازد، نداشته ایم.

وی ادامه داد: ما در این موسسه یک نگاه سالم به معضلات اجتماعی داریم و با این نگاه به مشکلات می پردازیم، هدف ما این است که از به وجود آمدن مشکلات و یا گسترش آن جلوگیری کنیم.

رئیس موسسه تحقیقاتی تربیتی و روانشناختی واجتماعی دانشگاه خوارزمی افزود: بنابراین سعی می‌کنیم در تمام زمینه‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی با کمک دانشکده‌های اقماری دانشگاه مانند روانشناسی، علوم تربیتی، علوم انسانی مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصاد زمینه را فراهم کنیم تا اساتید بتوانند در زمینه های مذکور، دانشجوی پسا دکتری و پژوهش محور داشته باشند.