ولایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

۳۰ درصد بدهی‌های دارو و تجهیزات علوم پزشکی ایران پرداخت شد/ ۶ میلیون نفر تحت پوشش خدمان دانشگاه علوم پزشکی

30 درصد بدهی‌های دارو و تجهیزات علوم پزشکی ایران پرداخت شد/ 6 میلیون نفر تحت پوشش خدمان دانشگاه علوم پزشکیمعاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرداخت بخشی از بدهی این دانشگاه خبر داد.

مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌ و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: مشکل بدهی‌ها به شرکت‌های تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، یکی از نگرانی‌های معاونت‌ غذا و دارو است که  شاید در بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی جریان دارد، زیرا دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن ۱۸ بیمارستان دانشگاهی و نظارت بر بیش از ۴۰ بخش خصوصی، به طور مداوم در حال تامین و دپوی دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی دانشگاهی خود است.

نظارت مستقیم وزارت بهداشت به تامین داروهای بیماری‌های خاص

 وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین داروهای بیماری‌های خاص، شیمی درمانی و پانسمان های بیماران پروانه‌ای، وزارت بهداشت مستقیما نظارت دارد، گفت: در این مورد تقریبا بدهی به شرکت‌های دارویی نداریم البته در زمینه سایر دارو ها  به تازگی بیش از ۳۰ درصد بدهی‌های دانشگاه به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است اما با این وجود به علت استمرار خریداری دارو برای تامین نیاز بیمارستان‌ها، پس از مدت زمان کوتاهی دوباره بدهی‌های تازه‌ای جای معوقات پرداخت شده را می گیرد و مدام این چرخه ادامه  دارد. 

بدهی ۱۸۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: هم اکنون  این دانشگاه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان به شرکت های تامین و تولید دارو و تجهیزات پزشکی بدهکار است و با توجه این شرایط، یکی از بهترین راهکارها نظارت مستقیم وزارت بهداشت به  این حوزه است زیرا اگر طبق این راه حل میزان بدهی‌های حوزه دارو و تجهیزات هر دانشگاه به طور جداگانه محاسبه و بر اساس اصل مبلغ، بدهی‌ها به صورت مستقیم توسط  وزارت بهداشت تسویه شود، یقینا بخش قابل توجهی از نگرانی‌های پرداختی در همه علوم پزشکی ها از میان می رود. 

ولایی یادآور شد: با توجه به تراکم مراکز درمانی و بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم اکنون بیش از ۶ میلیون نفر تحت پوشش  خدمات این دانشگاه هستند که در این میان روزانه صدها نفر در این مراکز از خدمات دارویی و درمانی بهره‌مند می‌شوند، داروهایی که در هر دوره تجویز به بیماران بستری یا سرپایی باید جای خالیشان پر شود. 

 

ولایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

30 درصد بدهی‌های دارو و تجهیزات علوم پزشکی ایران پرداخت شد/ 6 میلیون نفر تحت پوشش خدمان دانشگاه علوم پزشکیمعاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرداخت بخشی از بدهی این دانشگاه خبر داد.

مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌ و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: مشکل بدهی‌ها به شرکت‌های تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، یکی از نگرانی‌های معاونت‌ غذا و دارو است که  شاید در بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی جریان دارد، زیرا دانشگاه علوم پزشکی ایران با داشتن ۱۸ بیمارستان دانشگاهی و نظارت بر بیش از ۴۰ بخش خصوصی، به طور مداوم در حال تامین و دپوی دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی دانشگاهی خود است.

نظارت مستقیم وزارت بهداشت به تامین داروهای بیماری‌های خاص

 وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین داروهای بیماری‌های خاص، شیمی درمانی و پانسمان های بیماران پروانه‌ای، وزارت بهداشت مستقیما نظارت دارد، گفت: در این مورد تقریبا بدهی به شرکت‌های دارویی نداریم البته در زمینه سایر دارو ها  به تازگی بیش از ۳۰ درصد بدهی‌های دانشگاه به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است اما با این وجود به علت استمرار خریداری دارو برای تامین نیاز بیمارستان‌ها، پس از مدت زمان کوتاهی دوباره بدهی‌های تازه‌ای جای معوقات پرداخت شده را می گیرد و مدام این چرخه ادامه  دارد. 

بدهی ۱۸۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: هم اکنون  این دانشگاه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان به شرکت های تامین و تولید دارو و تجهیزات پزشکی بدهکار است و با توجه این شرایط، یکی از بهترین راهکارها نظارت مستقیم وزارت بهداشت به  این حوزه است زیرا اگر طبق این راه حل میزان بدهی‌های حوزه دارو و تجهیزات هر دانشگاه به طور جداگانه محاسبه و بر اساس اصل مبلغ، بدهی‌ها به صورت مستقیم توسط  وزارت بهداشت تسویه شود، یقینا بخش قابل توجهی از نگرانی‌های پرداختی در همه علوم پزشکی ها از میان می رود. 

ولایی یادآور شد: با توجه به تراکم مراکز درمانی و بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم اکنون بیش از ۶ میلیون نفر تحت پوشش  خدمات این دانشگاه هستند که در این میان روزانه صدها نفر در این مراکز از خدمات دارویی و درمانی بهره‌مند می‌شوند، داروهایی که در هر دوره تجویز به بیماران بستری یا سرپایی باید جای خالیشان پر شود.