سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- استاد علوم ارتباطات اجتماعی می گوید: یکی از مسئولیتهای رسانه ها آن است که کنش ها و فعالیت هایی که در حوزه قدرت اتفاق می افتد را واکاوی کنند زیرا با نقد درست، نیکی و زشتی بازتاب می یابد.

پی اچ دی آزمون : محمدرضا رسولی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی حق دارند بر قدرت سیاسی، نهادها و مسئولان نظارت کنند و این نظارت بر قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر عرصه ها، حق رسانه ها و پاسخگویی به مطالبات مردم، تکلیف و وظیفه دولت است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی اظهار کرد: رسانه ها به عنوان دیدبان نظام سیاسی و اجتماعی با اطلاع رسانی صحیح، نقد و تحلیل منصفانه، می توانند وارد یک تعامل سازنده شوند.
رسولی تصریح کرد: کسی که وارد قدرت می شود باید شرایط نقد شدن را در خود ایجاد کند زیرا در حوزه سیاست و قدرت، نقد و گفتمان نقد، یک اصل ضروریست.
وی با بیان اینکه نقش رسانه ها به عنوان عناصر مهم جامعه مدنی دارای اهمیت والایی است، ادامه داد: رسانه ها رکن چهارم نظام مردمسالاری هستند و نقش ناظر بر قدرت حاکم را ایفا می کنند.
به گفته رسولی، رسانه ها باید با بازتاب نظرات، دیدگاهها و صدای منتقدان، خود به عنوان یک کنشگر کارشناسانه عمل کنند تا بتوانند با دسترسی به اطلاعات، بر برنامه ها نظارت داشته باشند و به این ترتیب، جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی سیاسی توانمند بماند.