خوابگاه دانشجویی
سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران متقاضی خوابگاه (مقاطع عمومی) از امروز یکشنبه یکم بهمن ماه ۹۶ آغاز شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم شهرستانی (غیر بومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.

ثبت نام فقط به منزله درخواست است و مدیریت امور خوابگاه ها، طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در صورت داشتن فضا در خوابگاه های دانشجویی اقدام می کند.

سامانه اسکان تا ۱۰ بهمن ماه جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت است و پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه، حداقل یک نیمسال تحصیلی به دانشجویی که در زمان مقرر درخواست ارسال نکرده است، خوابگاه واگذار نمی شود.