سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی برگزار می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌کند؛

کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌شود

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی برگزار می‌شود

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در محور‌های کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۹۶ در مشهد برگزار می‌شود.

این کنفرانس دارای امتیاز آموزشی از سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دارای امتیاز آموزش مداوم پزشکی ویژه پزشکان و داروسازان است. همچنین مقالات در isc و مجلات علمی و پژوهشی معتبر به چاپ خواهند رسید. آخرین‌مهلت ارسال اصل مقالات به این کنفرانس ۱۰ بهمن‌ماه ۹۶ و آخرین‌مهلت ثبت‌نام ۱۲ بهمن‌ماه همین سال است.

 

تاکنون گردهمائی‌های متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع علوم کشاورزی و داروسازی سنتی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب‌نظران این حوزه، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائهٔ دستاورد‌های پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف کنگره فوق را برگزار خواهد کرد.

رویکرد دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در برگزاری این کنفرانس، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرف‌هایی، تعامل با انجمن‌های ملی و بین‌المللی مرتبط و دعوت از صاحب‌نظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودباوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالش‌های روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین است.

کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی بهمن ماه ۹۶ در مشهد برگزار می‌شود.

امید است با همکاری و حمایت ارگان‌های اجرایی و علمی کشور بتوان فضایی مناسب جهت ارائه دستاورد‌های محققان عزیز کشورمان در راستای توسعه و ترویج علم و فنون بنیادین به‌منظور بسترسازی زمینه‌های پژوهشی در حوزه علوم کشاورزی، پزشکی سنتی برای جامعه و مردم ایجاد کرد.

 

 

بهمن ماه زمان برگزاری کنفرانس علوم کشاورزی و گیاهان دارویی

ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌کند؛

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در محور‌های کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۹۶ در مشهد برگزار می‌شود.

این کنفرانس دارای امتیاز آموزشی از سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دارای امتیاز آموزش مداوم پزشکی ویژه پزشکان و داروسازان است. همچنین مقالات در isc و مجلات علمی و پژوهشی معتبر به چاپ خواهند رسید. آخرین‌مهلت ارسال اصل مقالات به این کنفرانس ۱۰ بهمن‌ماه ۹۶ و آخرین‌مهلت ثبت‌نام ۱۲ بهمن‌ماه همین سال است.

 

تاکنون گردهمائی‌های متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع علوم کشاورزی و داروسازی سنتی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب‌نظران این حوزه، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائهٔ دستاورد‌های پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف کنگره فوق را برگزار خواهد کرد.

رویکرد دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در برگزاری این کنفرانس، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرف‌هایی، تعامل با انجمن‌های ملی و بین‌المللی مرتبط و دعوت از صاحب‌نظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودباوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالش‌های روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین است.

کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت معنوی ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی بهمن ماه ۹۶ در مشهد برگزار می‌شود.

امید است با همکاری و حمایت ارگان‌های اجرایی و علمی کشور بتوان فضایی مناسب جهت ارائه دستاورد‌های محققان عزیز کشورمان در راستای توسعه و ترویج علم و فنون بنیادین به‌منظور بسترسازی زمینه‌های پژوهشی در حوزه علوم کشاورزی، پزشکی سنتی برای جامعه و مردم ایجاد کرد.

 

 

بهمن ماه زمان برگزاری کنفرانس علوم کشاورزی و گیاهان دارویی