سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اعلام کرد: توسعه مشارکت های دانشجویی از طریق توسعه و گسترش کانون های فرهنگی، انجمن های علمی و فعالیت های دانشجویی بر مبنای قواعد و ضوابط موجود کشور، فعال کردن کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، از جمله سیاست های فرهنگی وزارت علوم در سطح دانشگاه ها به شمار می‌رود.

دکتر غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر غلامرضا غفاری، در نشست شورای دانشگاه حکیم سبزواری ضمن اعلام این مطلب، اظهارداشت: امیدواریم به لطف خداوند و ارتباط و تعامل سازنده ای که در بین مجموعه این دانشگاه و بخش های ستادی وزارت علوم وجود دارد، دانشگاه حکیم سبزواری همچون گذشته مسیر بالندگی و پیشرفت خود را ادامه دهد.

وی افزود: باید تلاش کنیم این فعالیت ها را بیشتر کنیم تا به هدف خود که داشتن یک دانشگاه موثر در همه ساحت های علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، دست یابیم.

دکتر غفاری، یکی از مهم ترین مشکلات فرهنگی در سطح دانشجویان را “کم شدن انگیزه و مشارکت دانشجویان و بی رغبتی آنها جهت حضور در فعالیت های مشارکتی” برشمرد و اظهار داشت: معتقدیم این حس عدم مشارکت زمینه ساز ایجاد مشکلات فراوانی در زندگی و آینده این دانشجویان و در سطح وسیع تر در جامعه خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: دانشجو با حضور در این فعالیت ها است که برای زیستن در جامعه آماده می شود و حس مسئولیت پذیری را می آموزد.

وی با بیان اینکه انسجام و وحدت میان مجموعه‌های دانشگاه نقش مهمی در تحقق اهداف و اولویت های وزارت علوم دارد، گفت: رویکرد این وزارتخانه ایجاد انگیزه و استفاده از ایده‌های مختلف وبه وجود آوردن فضایی مبتنی بر تضارب آرا در میان اعضای هیئت علمی است و بالندگی مجموعه دانشگاهی نیاز به تفکرات متعدد دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: مدیریت دانشگاه‌ها باید تمامی تضارب افکار مجموعه دانشگاه را مورد بررسی قرار دهند و با سیاست و تدبیر از توان تمامی نیروی انسانی استفاده کنند.

دکتر غفاری عنوان داشت: خوشبختانه و با توجه به حضور موثر دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره ملی حرکت و همچنین رصد گزارش هایی که از فعالیت های دانشجویان دانشگاه به وزارت ارسال شده است، مشارکت دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری را در فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی مثبت دیدم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در ابتدای این نشست دکتر مولوی، سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری گزارشی اجمالی از فعالیت های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه را ارائه کرد.