سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  قاضی زاده هاشمی گفت: با حمایت از تولید داخل، سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو روانه بازار کردیم.

قاضی زاده هاشمی گفت: با حمایت از تولید داخل، سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو روانه بازار کردیم.

وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از داروی نئوفور مطرح کرد:

تولید سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو در کشور/ نمی‌توانیم در وزارت بهداشت برای یک داروی خاص رانت ایجاد کنیم/ صادرات دارویی در کشور وجود ندارد

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  قاضی زاده هاشمی گفت: با حمایت از تولید داخل، سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو روانه بازار کردیم.

صادرات دارویی در کشور وجود ندارد/ تولید داخل سالیانه بیش از 20 قلم دارو در کشور/ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو شده اندبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از داروی نئوفور که امروز برگزار شد، با بیان اینکه بازار دارویی کشور ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۴هزار میلیارد مربوط به واردات است، مطرح کرد: با حمایت از تولید داخل سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو روانه بازار کردیم.

وی افزود: نمی‌توانیم در وزارت بهداشت برای یک داروی خاص رانت ایجاد کنیم دولت در فضا سازی برای صادرات دارویی جلو‌تر از بخش خصوصی بود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی ما بلد نیست در صادرات فعالیت کند، گفت: بدون  پیرایه می‌گویم که در حوزه دارو چند مشکل عمده داریم؛ حضور شرکت‌های دارویی دولتی و خصولتی تصدی‌گری این شرکت‌ها و فشار آنها به نظام دارویی از مشکلات صنعت داروسازی است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه عده‌ای در قیمت‌گذاری دارو نفوذ می‌کنند، تصریح کرد: عملا صادرات دارویی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: شرکت‌های دارویی در بازار رقابتی داخل دست‌ و پا می‌زنند و سعی در تخریب یکدیگر دارند.

شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو شده اند

قاضی زاده هاشمی افزود: رقابت‌های منفی داخلی به صنعت دارو آسیب می‌زند؛ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو و چالش‌های آن شده اند.

وزیر بهداشت بیان کرد: صندوق توسعه ملی اعتباری هزار تا ۲ هزار میلیاردی برای صنعت دارو در نظر بگیرد؛ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا اشتغال و امید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه اجازه تولید هر دارو را می‌دهیم، اما اجازه تولید به معنای قرار گرفتن دارو در لیست دارویی کشور نیست، گفت: شرکت‌های دارویی باید نگاهی به فرای مرزها داشته باشند.

قاضی زاده هاشمی افزود: نمی‌توانیم مرزها را ببندیم و اجازه ورود دارو را ندهیم؛ اگر جلوی واردات را بگیریم اما داروی ایرانی کیفیت و قیمت مناسب نداشته باشد به مردم ظلم کرده‌ایم.

درحال تکمیل…

وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از داروی نئوفور مطرح کرد:

صادرات دارویی در کشور وجود ندارد/ تولید داخل سالیانه بیش از 20 قلم دارو در کشور/ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو شده اندبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از داروی نئوفور که امروز برگزار شد، با بیان اینکه بازار دارویی کشور ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۴هزار میلیارد مربوط به واردات است، مطرح کرد: با حمایت از تولید داخل سالیانه بیش از ۲۰ قلم دارو روانه بازار کردیم.

وی افزود: نمی‌توانیم در وزارت بهداشت برای یک داروی خاص رانت ایجاد کنیم دولت در فضا سازی برای صادرات دارویی جلو‌تر از بخش خصوصی بود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی ما بلد نیست در صادرات فعالیت کند، گفت: بدون  پیرایه می‌گویم که در حوزه دارو چند مشکل عمده داریم؛ حضور شرکت‌های دارویی دولتی و خصولتی تصدی‌گری این شرکت‌ها و فشار آنها به نظام دارویی از مشکلات صنعت داروسازی است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه عده‌ای در قیمت‌گذاری دارو نفوذ می‌کنند، تصریح کرد: عملا صادرات دارویی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: شرکت‌های دارویی در بازار رقابتی داخل دست‌ و پا می‌زنند و سعی در تخریب یکدیگر دارند.

شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو شده اند

قاضی زاده هاشمی افزود: رقابت‌های منفی داخلی به صنعت دارو آسیب می‌زند؛ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی موجب عقب‌ماندگی صنعت دارو و چالش‌های آن شده اند.

وزیر بهداشت بیان کرد: صندوق توسعه ملی اعتباری هزار تا ۲ هزار میلیاردی برای صنعت دارو در نظر بگیرد؛ شرکت های دولتی و شبه‌دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا اشتغال و امید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه اجازه تولید هر دارو را می‌دهیم، اما اجازه تولید به معنای قرار گرفتن دارو در لیست دارویی کشور نیست، گفت: شرکت‌های دارویی باید نگاهی به فرای مرزها داشته باشند.

قاضی زاده هاشمی افزود: نمی‌توانیم مرزها را ببندیم و اجازه ورود دارو را ندهیم؛ اگر جلوی واردات را بگیریم اما داروی ایرانی کیفیت و قیمت مناسب نداشته باشد به مردم ظلم کرده‌ایم.

درحال تکمیل…