سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بحث آمایش آموزش عالی کشور و منطقه ای شدن آن، دانشگاه پیام نور نیز در راستای سیاست های کلان و پرهیز از تمرکزگرایی و ساماندهی ویژه مراکز و واحدها و نیز رشته های تحصیلی باید بحث منطقه بندی را با جدیت دنبال کند و در این راستا ساختار مناسب شکل گیرد.

دکتر زمانی سرپرست دانشگاه پیام نور

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر زمانی در نشستی با اساتید و دانشیاران دانشگاه پیام نور استان تهران و البرز، با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور در سراسر کشور از وجود ۴ هزار عضو هیات علمی توانمند بهره می‌برد، تاکید کرد: می تواند با تمرکز امکانات در یک منطقه و ایجاد کرسی‌های ایده پردازی از توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه بیش از گذشته بهره برد.

وی از اساتید دانشگاه خواست تا با هم اندیشی و تشکیل اتاق فکر، وی را در مدیریت دانشگاه یاری نموده و با ارائه طرح های نوین، بسترهای تعالی دانشگاه را فراهم نمایند.
وی افزود: با شکل گیری کرسی ها در هر منطقه، بر اساس توانمندی های اساتید می توان رشته های بین رشته ای را متناسب با نیاز آن مناطق ایجاد کرد و به این ترتیب در زمینه اشتغال ، درآمدزایی و طرح ایده های نو نیز به جایگاه با ثباتی دست می یابیم.

دکتر زمانی با عنوان اینکه تعداد کرسی های ایده پردازی بسته به میزان توانمندی های هر منطقه می تواند افزایش یابد، تصریح کرد: با تداوم و استمرار فعالیت اساتید در این کرسی ها می توان گام های بسیار ارزشمندی در راستای حرکت دانشگاه از سمت و سوی آموزشی به سوی پژوهش و فناوری برداشت.

وی بر تمرکززدایی مسائل مختلف اداری، مالی و آموزشی تاکید کرد و گفت: با تفویض اختیار به مراکز و نظارت بیشتر بر حسن انجام کار از سوی سازمان می توان اقدامات موثرتری در راستای تحقق اهداف دانشگاه انجام داد.دکتر زمانی با تاکید بر لزوم ساماندهی ساختار دانشگاه گفت: کاهش جمعیت دانشجویی موضوعی است که امروز در کشور و در سطح آموزش عالی کشور مطرح است و از آن گریزی نیست. دانشگاه پیام نور می تواند با ساماندهی ساختار و ادغام واحدهایی که تعداد دانشجویان کمتری دارند، سیستم چابک تر و کارآمدتری ایجاد کند.

دکتر زمانی با عنوان اینکه مراکز و واحدهای دانشگاه تا اوایل مهر آینده ساماندهی خواهد شد، افزود: با ساماندهی واحدها، در تمامی زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری، صرفه جویی و ارائه خدمات گسترده و مطلوب تر به دانشجویان موفق تر خواهیم بود و از توانمندی های دانشگاه به شکل بهتری بهره خواهیم برد.

رئیس دانشگاه پیام نور گسترش تعامل بین المللی را یکی دیگر از اهداف مهم دانشگاه عنوان کرد و گفت: تمامی مراکز و واحدهای دانشگاه باید با ارزیابی توانمندی های خود این تعامل را گسترش دهند. دانشگاه پیام نور به عنوان هاب بین المللی شناخته شده و برای گسترش تعاملات بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت خواهد شد که باید بتواند از این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در این جلسه، اعضای هیات علمی دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را جهت حل مسائل و مشکلات موجود مطرح کردند.