سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  در یکصد و شصت و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف، فرآیند ارزیابی شکایات شرکت‌های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت و آئین نامه رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها به تصویب رسید.

آئین نامه رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش بنیان تصویب شدبه گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیر کل شورای عالی عتف در حاشیه یکصد و شصت و سومین جلسه کمیسیون دائمی این شورا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولین دستور جلسه امروز “بررسی آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به شکایت شرکت های دانش بنیان” بود، اظهار کرد: در این جلسه نتایج فرآیند و روند اجرای امور بررسی شد و با تغیبرات اندکی به تصویب رسید.

برومند در زمینه آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان گفت: طبق قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها از طریق مکانیزم قانونی مورد ارزیابی قرار می گیرند که آیا دانش بنیان هستند یا خیر؟.

وی افزود: از طرف دیگر اگر شرکت های دانش بنیان احساس کنند در فرآیند دریافت حمایت های مالی از مجموعه هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی احساس کنند حقی از آنها ضایع شده است، باید مرجعی باشد تا بتوانند موارد خود را اعلام کنند.

دبیرخانه شورای عتف مرجعی برای رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه مطابق قانون، دبیرخانه شورای عتف مرجعی برای رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان است، اظهار کرد: بر این اساس از نظر قانون باید آئین نامه اجرایی وجود داشته باشد که این آئین نامه در حال حاضر تصویب و در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان اینکه تعداد موارد شکایت شرکت های دانش بنیان بسیار کم است، گفت: ولی باید نظام سیستمی برای رسیدگی به این شکایات داشته باشیم و در مورد موضوعات شکایت توضیح داده شود.

برومند مواردی از قبیل عدم تایید شرکت ها به عنوان دانش بنیان، عدم ارزیابی محصولات و فناوری های تولیدشده، عدم توانایی لازم در ارزیابان برای ارزیابی محصول و عدم موفقیت در دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی را از جمله زمینه های شکایت شرکت های دانش بنیان نام برد.

وی همچنین موضوع مطرح شده بعدی در این جلسه را ” سند توسعه ملی زیست فناوری ایران ” دانست و یاد آور شد: این سند روز گذشته نیز در ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور مطرح شد.

دبیر کل شورای عالی عتف این سند را حاوی روش اجرایی این سند ذکر کرد و ادامه داد: در این جلسه نیز این سند مطرح شد تا حاضران در جریان چنین سندی قرار بگیرند و بحث و بررسی بیشتری در مورد اجرای این سند انجام شود.