سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  نخستین جلسه حضوری رسیدگی به شکایات موسسات دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برگزارشد.

به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین جلسه حضوری رسیدگی به شکایات موسسات دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برگزارشد.

در راستای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکت ها و موسسات دانش بنیان نخستین جلسه حضوری رسیدگی به شکایات موسسات دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.

طبق ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند، مطابق با ماده (۷) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی آن، چنانچه شرکت و مؤسسه دانش بنیان شکایتی از سازمان ها یا دستگاه هایی که موظف به ارائه خدمات و تسهیلات به آنها بودند، داشته باشند، می توانند نزد دبیرخانه شورا اعتراض کنند.

در راستای اجرای این تکلیف قانونی، در اواخر سال ۱۳۹۵، سامانه دریافت شکایات شرکت ها و مؤسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون دانش بنیان در پورتال دبیرخانه شورا راه اندازی شده است.

شرکت ها و مؤسسات می توانند اعتراض خود را نسبت به فرآیند یا نتیجه ارزیابی و تایید صلاحیت، چگونگی دریافت حمایت ها و تسهیلات یا سایر موانع و مشکلات مرتبط با صیانت از شرکت های دانش بنیان، در این سامانه ثبت کنند.

علاوه بر این، دفتر امور شرکت های دانش بنیان در پنجره واحد مجتمع نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان افتتاح شده است.